0912099800
Hà Nội, Việt Nam
Copy link

Lợi ích sô 4 BNI - HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

| 50 Lượt xem

liên hệ

HUẤN LUYỆN VÀO ĐÀO TẠO

Huấn luyện và đào tạo là một phần rất quan trọng trong hệ thống BNI.

  • Có phần đào tạo hàng tuần trong buổi họp Chapter.
  • MSP chương trình nhằm bảo đảm sự thành công của bạn trong BNI.
  • Các khóa đào tạo kỹ năng để gia tăng kết nối kỹ năng (khi bạn tham gia làm đại sứ, giám đốc chapter)…
  • Các hội thảo chương trình trong nước và quốc tế (Hội Ngộ Đỉnh Cao hàng năm dành cho thành viên BNI trên cả nước và khách mời Quốc Tế).

BNI đã có 32 năm kinh nghiệm và họ biết chính xác doanh nhân cần những gì để có thể thành công trong tiếp thị giới thiệu cơ hội kinh doanh và họ đã đánh giá ứng dụng những yêu cầu đó!

Tất cả các chương trình đào tạo này là hoàn toàn miễn phí – Bạn chỉ phải nộp một khoản phí nhỏ để chi trả cho tài liệu và thuê địa điểm.

Bình luận

Lợi ích sô 4 BNI - HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

liên hệ

HUẤN LUYỆN VÀO ĐÀO TẠO

Bản đồ Chiến Lược Triệu Đô, Vận hành Doanh Nghiệp Hiệu Quả, Benefit Club, Hapy Money Club

DNA - CON NGƯỜI ĐI TRƯỚC - CÔNG VIỆC THEO SAU

G

0912099800
Nhắn tin!