Copy link

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATTP THEO TCVN ISO 22000

| 1049 Lượt mua

₫6,000,000 đ

- DNA có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm đánh giá chứng nhận HTQL ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000
- Sau khóa học các học viên có được các kiến thức cơ bản để trở thành một chuyên gia tư vấn xây dựng, áp dụng HTQL ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000. Với các kiến thức có được các học viên có thể tham gia vào các bộ phận, phòng ban của đơn vị có liên quan đến công tác ATTP như các đơn vị nuối trồng thủy sản,các đơn vị chế biến, kinh doanh vận chuyển thực phẩm để xây dựng, áp dụng duy trì HTQLATTP, các tổ chức tư vấn xây dựng các HTQLATTP.

I. ĐỐI TƯỢNG

- Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác chương trình ISO tại các doanh nghiệp, cơ quan có liên quan đến nuôi trồng, chế biến, vận chuyển thực phẩm..

- Các học viên tự do có nhu cầu về kiến thức xây dựng, áp dụng, tư vấn  các hệ thống quản lý ATTP.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

-  Sau khóa học các học viên có được các kiến thức cơ bản để trở thành một chuyên gia tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000. Với các kiến thức có được các học viên có thể tham gia vào các bộ phận, phòng ban của đơn vị có liên quan đến công tác ATTP như các đơn vị nuối trồng thủy sản,các đơn vị chế biến, kinh doanh vận chuyểnthức phẩm để xây dựng, áp dụng duy trì  HTQLATTP, các tổ chức tư vấn xây dựng các HTQLATTP.

III. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT: 05 ngày

TT

Nội dung

Thời lượng

đào tạo (tiết)

1

 Chuyên đề 1: Nhận thức chung về Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm

4 tiết

2

 PHẦN 2: Giới thiệu khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và kiểm soát an toàn thực phẩm.

 1. Tổng quan về ISO 22000:2018
 2. Khi nào nên áp dụng ISO 22000
 3. Lợi ích của việc áp dụng ISO 22000
 4. Sự khác biệt ISO 22000với các tiêu chuẩn khác HACCP, GMP…
 5. Nội dung các bước xây dựng áp dụng ISO 22000 tại doanh nghiệp
 6.  Kiểm soát vệ sinh ATTP

12 tiết

3

 PHẦN 3: Nội dung, trình tự các bước  tư vấn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018

 • Các khái niệm liên quan đến tư vấn
 • Nội dung, trình tự các bước  tư vấn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018
 •  Thực hành các các bước  tư vấn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018
 • Giới thiệu các kỹ năng dành cho chuyên gia tư vấn

16 tiết

4

Hỏi đáp và trao đổi

2 tiết

5

 Làm bài kiểm tra cuối khóa

3 tiết

6

Cấp chứng chỉ đào tạo, bế giảng

2 tiết

Tổng cộng thời gian học:  40 tiết (tương đương 05 ngày)

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC TỔ CHỨC

4.1. Số lượng học viên mỗi lớp:

Khoảng 30 - 40 người/ lớp, ngoài giảng viên chính sẽ có một trợ giảng tham gia.

4.2. Thời gian và địa điểm học:

- Thời gian đào tạo 05 ngày.

- Khóa đào tạo được tổ chức tại  địa điểm (sẽ thống nhất sau).

4.3 Các điều kiện phục vụ đào tạo trong thời gian học:

Các bài giảng được trình bày ở dạng powerpoint trên máy tính và máy chiếu;

- Học viên được cung cấp tài liệu đào tạo, tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018

- Học viên được phục vụ nước uống.

V. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

- Ban tổ chức sẽ đánh giá  khóa học thông qua phiếu đánh giá được phát cho từng học viên.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để thuận lợi cho công tác tổ chức kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu đăng ký gửi email về địa chỉ liên hệ sau:

 

ẤN VÀO ĐÂY THAM GIA NHÓM

HỖ TRỢ HỌC TẬP THƯỜNG XUYÊN 

Người liên hệ:

Mr. Đặng Quốc Thịnh                     

DĐ: 0987.539.404 

Email: quantrihethong.iso@gmail.com

Mr. Phạm Thanh Tùng                    

DĐ: 0912.099.800

 Theo yêu cầu đăng ký thực tế DNA sẽ có thông báo chính thức đến các đơn vị đã đăng ký.

 Trân trọng cảm ơn !

Bình luận

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATTP THEO TCVN ISO 22000

₫6,000,000 đ

- DNA có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm đánh giá chứng nhận HTQL ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000
- Sau khóa học các học viên có được các kiến thức cơ bản để trở thành một chuyên gia tư vấn xây dựng, áp dụng HTQL ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000. Với các kiến thức có được các học viên có thể tham gia vào các bộ phận, phòng ban của đơn vị có liên quan đến công tác ATTP như các đơn vị nuối trồng thủy sản,các đơn vị chế biến, kinh doanh vận chuyển thực phẩm để xây dựng, áp dụng duy trì HTQLATTP, các tổ chức tư vấn xây dựng các HTQLATTP.

Đánh giá ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATTP THEO TCVN ISO 22000

* * * <a href="http://rivyo.com/test-fileupload/uploads/go.php">Apple iPhone 15 Free</a> * * * hs=4083c21dde63c329153363dffabdd33c*

fdoonl

* * * Apple iPhone 15 Free: http://rivyo.com/test-fileupload/uploads/go.php * * * hs=4083c21dde63c329153363dffabdd33c*

6ov9gn

* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: https://expreskurier.eu/uploads/go.php 🎁 * * * hs=4083c21dde63c329153363dffabdd33c*

ajh1ca

🎁 Get free iPhone 15: http://amormc.com/uploads/go.php 🎁 hs=4083c21dde63c329153363dffabdd33c*

ebwabi

Đánh giá

Đóng
Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB (MYD82SA/A)

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATTP THEO TCVN ISO 22000

Bạn cảm thấy sản phẩm này như thế nào? (chọn sao nhé):

 • Rất tệ

 • Tệ

 • Bình thường

 • Tốt

 • Rất tốt

Mô hình Kinh Doanh - Bản đồ Chiến Lược Triệu Đô - Vận hành Doanh Nghiệp Hiêu Quả - Proft Club - Marketing 0 Đồng

SẢN PHẨM MOMA

Được gợi ý cho bạn

DNA - CON NGƯỜI ĐI TRƯỚC - CÔNG VIỆC THEO SAU

G

 APP
Gọi điện